Teaching Practice

Kurs 30-lekcyjny skierowany jest do nauczycieli-studentów lub nauczycieli języka hiszpańskiego z minimalnym poziomem C1. Kurs obejmuje 5 jednostek obserwujących i prowadzących lekcje oraz 1 jednostkę w mini-grupie uczącą się technik dydaktycznych w celu poprawy umiejętności nauczania.

 

30

50

10

Daty rozpoczęcia 2023: W każdy poniedziałek - dla B2-C2 (nie dla początkujących)

Daty rozpoczęcia 2024: W każdy poniedziałek - dla B2-C2 (nie dla początkujących)

 

Ceny od:

€300

tydzień